Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Op dinsdag 30 mei 2017 vond er een seminarie plaats met als titel ‘Samenwerking tussen overheden voor een beter KMO-beleid’.

Immers, de lokale besturen, de regionale overheden, de federale overheid en de Europese Unie voeren allemaal een beleid gericht op de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. Voor de zelfstandigen en de ondernemingen maakt het eigenlijk niet uit wie iets doet, als het maar goed gebeurt. Maar, doordat verschillende overheden elk hun eigen beleid voeren, stellen er zich echter problemen zoals overlappingen, tegenstellingen en hiaten.

Over deze problemen werden door prof. Joris Voets (Universiteit Gent) en Didier Kinet (Belgische KMO Envoy) presentaties gegeven.

Je kan hun presentaties hier terug vinden

Een oplossing werd tijdens het seminarie niet aangereikt, wel een aanzet tot betere samenwerking.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

We hebben de eer om vanaf heden onze NautiV-leden voor juridische bijstand in alle nautische en zakelijke kwesties te kunnen doorverwijzen naar een  gespecialiseerd advocatenkantoor, met name Pringuet & Brys uit Drongen.

Het kantoor neemt de volledige juridische dienstverlening waar van kleine en middelgrote ondernemingen en particulieren.

Het kantoor behandelt voor haar cliënteel de fiscale betwistingen, de problematiek van en bij overdracht van aandelen, de geschillen met betrekking tot huurcontracten, overheidsopdrachten, milieu-en exploitatievergunningen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, verzekeringen, douanerecht, contractuele aansprakelijkheid, de uitvoering van promotie-en makelaarsovereenkomsten, concessieovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten.

Ze behandelen tevens de geschillen met betrekking tot aansprakelijkheid en schaderegeling en staan u bij als burgerlijke partij of beklaagde voor de Politierechtbank en de Correctionele Rechtbank.

Ze verlenen advies en bijstand in maritieme geschillen (zeevaart-en binnenvaart).

Iedere zaak wordt steeds behandeld door een vennoot en een medewerker, zodat de cliënt steeds meer dan één aanspreekpunt heeft.

Meer info over de advocaten en hun werking vind je op www.pringuet.be

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven nog maximum drie jaar geldig.

Je vindt op de pagina www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet alle informatie, samen met de teksten van het logiesdecreet en de uitvoeringsbesluiten, die alle concrete normen en procedures vastleggen.

Het Vlaams Logiesdecreet in één oogopslag vind je op www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/Logiesdecreet_BrochureLB_web02.pdf

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Om de registratie en controle te kunnen vervolledigen voor die personen die van buiten de Europese unie België binnenkomen vraagt de scheepvaartpolitie medewerking van die bedrijven die boten verhuren op zee of die gasten ontvangen die  nog niet aangemeld zijn in Europa. 

Hiermee bezorgen wij u de te volgen procedure inzake de registratie van bezoekers.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Vertrek: vanaf 11u00 (steiger "Tegelhuisje" in Ophoven)
inbegrepen: boottocht, vaartijd 2,5 uur

Uitgebreid broodassortiment 

Diverse soorten beleg  Roerei met gerookte zalm & asperges

Spek & ei  

Heldere bouillon met kruidenflensje 

Zalmtournedos, asperges & Hollandaise

Limburgs braadstuk met Boursinaardappel & asperges

Kabeljauwstaartstuk ‘Milanese”    

Tiramisu, Crème Brûlée en chocolade mousse   

Met een gratis "Vinkenbiertje" (streekbier) voor de vaders!

Prijs per persoon € 36,50, kinderen € 18,25 (-12 jaar)
Dranken zijn apart te betalen (behalve het "Vinkenbiertje"!)

Graag tijdig inschrijven, de plaatsen zijn beperkt.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Op vrijdag 10 februari 2017 werd nv De Scheepvaart ‘herdoopt’ tot De Vlaamse Waterweg nv. Vanaf 1 januari 2018 maakt ook Waterwegen en Zeekanaal NV integraal deel uit van De Vlaamse Waterweg nv.

Wat is er veranderd sinds 10 februari?

- nv De Scheepvaart is nu De Vlaamse Waterweg nv met maatschappelijke zetel in Hasselt; contact- en facturatiegegevens blijven ongewijzigd;

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Op regelmatig tijdstip worden er werken gepland aan de waterwegen infrastructuur. Een overzicht hiervan vindt u in de Hinderkalender 2017.

Graag vestigen we jullie jullie aandacht op de disclaimer die onderaan de Hinder Kalender 2017 is toegevoegd. Belangrijk hierbij is om telkens bij verspreiding van de hinder kalender ook expliciet volgende inhoud van de disclaimer aan te geven (mee te sturen):

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Om een verwarring te voorkomen worden jaarlijks de marifoonkanalen van kunstwerken zoals bruggen en sluizen nagezien en gebundeld in ean overzicht. Promotiebinnevart Vlaanderen heeft op 13/04 deze geactuliseerde lijst gepubliceerd. Wij nemen deze integraal over. U kan ook de lijst hier downloaden.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Sedert 12/09/2016 is Nautiv bij schrijven van de Minister van Middenstand Dhr. Bosrsus Willy erkend als beroepsorganisatie met vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en voor de K.M.O. voor de zittijd 2017 -2022.

Concreet betekend deze erkenning dat Nautiv een voet heeft in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO betreffende de sector waterrecreatiebedrijven en haar aanverwanten.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

NautiV jaarvergadering 2017 groot succes.

De traditionele jaarvergadering van NautiV te Mechelen was door de talrijke aanwezigheid van leden succesvol en vooral verijkend te noemen. De uitstekende accommodatie in de raadzaal van de stad Mechelen waar we hartelijk verwelkomd werden door eerste schepen Dhr Marc Hendrickx heeft absoluut bijgedragen aan dit inspirerend netwerk moment.