Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

PLAAT VAN DE PAREL – FORT SINT-FILIPS : Op de Schelde over de toegangsgeul van de Kallosluis ligt de Plaat van de Parel.

Deze plaat is normaal afgeschermd door drie rode lichtboeien nrs 94 – 98 – 100.

In de periode van 22 mei 2018 tot 22 juni 2018 zijn er meetframes geplaatst ten noorden en ten zuiden van boei 98.

Zuid: Meetframe Hylas I wordt geplaatst in positie: 51°-15′,533 N 004°-18′,165 E en wordt afgedekt door twee bijzondere markeringsboeien op 50m van het frame.

Noord: Meetframe Hylas II wordt geplaatst in positie: 51°-15′,967 N 004°-18′,250 E en wordt afgedekt door drie bijzondere markeringsboeien op 50m van het frame.

Boei 98 wordt ten behoeve van de metingen vervangen door een West-Kardinale boei.

De meetframes zijn voorzien van lange hangende meetkabels, die tevens een gevaar vormen voor de schroeven van eender welk vaartuig.

Daarom is het aangewezen om het scheepvaartbericht (2018/00040) strikt op te volgen en de vaarweg te volgen en – ook bij hoog water – niet tussen de boeien en land te varen om de bocht in te korten, noch tussen de gele markeringsboeien.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Oefent u een economische activiteit uit?
Weet u hoeveel u in contant geld mag betalen of ontvangen?

Vanaf 2014 is de toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten vastgelegd op 3.000 euro. Dat bedrag mag contant betaald worden, ongeacht de totale te betalen som. De beperking is evenwel scherper voor bepaalde transacties.

De FOD Economie publiceerde een informatiefolder over dat onderwerp. Kunt u uw leden informeren, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat ze in orde zijn met de bestaande regelgeving?

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv heeft beslist om de tarieven van de waterwegenvignetten met behoud van toegestane korting van respectievelijk 35 euro en 5 euro op de jaarvignetten eveneens in 2018 toe te passen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Op de jaarvignetten blijft evenwel het bedrag zonder korting vermeld. Er moet opgemerkt worden dat het waterwegenvignet van 80 EUR, zowel het jaar- als deeltijds vignet, geïndexeerd is naar 85 EUR.

De waterwegenvignetten (en bijhorend identificatiebewijs) zijn, conform het Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een vaarvergunning in de vorm van een waterwegenvignet (07/04/1993), van toepassing op vaartuigen die:

  • geschikt zijn voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding);
  • groter zijn dan 6 meter en/of sneller varen dan 20 km per uur;
  • varen op of gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest.

Het vignet wordt jaarlijks vernieuwd en moet op een duidelijk zichtbare plaats op de achtersteven aan bakboord worden aangebracht ten laatste op 31 maart van dat jaar.

Bij aankoop van een deeltijds waterwegenvignet, kan men enkel varen binnen een geldige periode. 

Vaartuig

Prijs (inclusief 21 % BTW)

Lengte

Grote snelheid

Jaarvignetten:

01/01/2018 tot 31/03/2019

Deeltijdse vignetten:
- 01/01/2018 tot 30/06/2018

- 16/04/2018 tot 15/07/2018

- 01/05/2018 tot 31/07/2018

- 16/05/2018 tot 15/08/2018

- 01/06/2018 tot 31/08/2018

- 16/06/2018 tot 15/09/2018

- 01/07/2018 tot 30/09/2018

- 16/07/2018 tot 15/10/2018

- 01/08/2018 tot 31/10/2018

- 16/08/2018 tot 15/11/2018

- 01/09/2018 tot 31/03/2019

≤ 6 m

ja

85 EUR   (1)

40 EUR

> 6 m en ≤ 12 m

nee

85 EUR   (1)

40 EUR

 

ja

165 EUR  (1)

85 EUR

> 12 m

 

165 EUR  (1)

85 EUR

(1)    Op het jaarvignet van 165 euro wordt een korting van 35 euro toegekend zodat dit vignet in 2018,
130 EUR kost; op het jaarvignet van 85 euro wordt een korting van 5 euro toegekend zodat dit vignet in 2018, 80 EUR kost.

Tevens zal in 2018 De Vlaamse Waterweg nv aan de kunstwerken, op de waterweg en in de jachthavens controles uitvoeren op het bezit van een geldig waterwegenvignet dat op een duidelijk zichtbare plaats op de achtersteven aan bakboord van het pleziervaartuig moet worden aangebracht.

De clubverantwoordelijken worden gevraagd aan het bevoegde personeel bij het uitvoeren van de controles de nodige medewerking te verlenen o.a. bij de toegang tot de jachthavens.

Vaartuigen die geen geldig vignet dragen, kunnen een boete oplopen die gelijk is aan het dubbele van de prijs van het opgelegde vignet en moeten alsnog een vignet aanschaffen. Bij het niet betalen van deze boete zal deze via gerechtelijke weg gevorderd worden.

Het is mogelijk om de waterwegenvignetten, zowel individueel als in groep, aan te vragen d.m.v. de aanvraagformulieren die op de website www.visuris.be/Waterwegenvignet beschikbaar zijn. Om een snelle behandeling van uw aanvraag te verzekeren moet het aanvraagformulier volledig en correct worden ingevuld.

De waterwegenvignetten die in groep worden aangevraagd, kunnen na betaling van het verschuldigde bedrag worden afgehaald in het opgegeven verkooppunt.

Tot slot geef ik graag mee dat, ter gelegenheid van de fusie van De Vlaamse Waterweg nv, alle pleziervaarders die in 2018 een waterwegenvignet aankopen een gratis wimpel van De Vlaamse Waterweg nv krijgen.

Alle overige informatie betreffende de waterwegenvignetten alsook de verkooppunten kan je terug vinden op www.visuris.be/Waterwegenvignet.

Indien je hierover verder vragen hebt, kan je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

NautiV zal opnieuw met een beursstand aanwezig zijn op de Belgian Boat Show.
Je vindt ons in hal 5 op plaats 5235, dezelfde plaats als vorige jaren. 

Dertig jaar dé toegangspoort tot het water

Na de grote toeloop en de hoge tevredenheid van de exposanten bij de voorgaande Belgian Boat Show ‘Float' editie in Breskens, eind september, is de sprint naar de dertigste editie van deze nationale watersport- en recreatiebeurs pas goed ingezet. De Belgian Boat Show, van 10-12 & 16-18 februari 2018 in Flanders Expo Gent, wordt de afspraak die bestaande en toekomstige waterliefhebbers niet mogen missen. Je uitleven op, aan en in het water, op welke manier ook, begint hier.

Volle hallen, meer nieuwe producten en diensten.


“We gaan opnieuw naar een professioneel topmoment waar iedereen een gemakkelijke inkijk krijgt in wat er in onze contreien aan watersport en pleziervaart mogelijk is.” zegt Christophe Coseyns, Head of Boat Show. Hij is er gerust in dat deze dertigste editie een topper gaat worden. “Opnieuw is de interesse van de exposanten zeer groot.”

De vier hallen van Flanders Expo zullen zeker opnieuw vol staan. De gebruikelijke indeling blijft: grote jachten en trailerbare boten in hal 8; accessoires, kleding en doe het zelf in hal 3; pleziervaartservices en toerisme in hal 5; beleving in Hal 7.

Maar ruim 20 % van de ingeschreven standhouders zijn nieuw....!

Toegangsticket aan 5€ in plaats van 15€?

Volg deze link en bestel ze online!

 

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nautiv wenst al haar leden Prettige Eindejaarsfeesten en succesvol 2018 toe.

 

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

We hebben de eer om vanaf heden onze NautiV-leden voor juridische bijstand in alle nautische en zakelijke kwesties te kunnen doorverwijzen naar een  gespecialiseerd advocatenkantoor, met name Pringuet & Brys uit Drongen.

Het kantoor neemt de volledige juridische dienstverlening waar van kleine en middelgrote ondernemingen en particulieren.

Het kantoor behandelt voor haar cliënteel de fiscale betwistingen, de problematiek van en bij overdracht van aandelen, de geschillen met betrekking tot huurcontracten, overheidsopdrachten, milieu-en exploitatievergunningen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, verzekeringen, douanerecht, contractuele aansprakelijkheid, de uitvoering van promotie-en makelaarsovereenkomsten, concessieovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten.

Ze behandelen tevens de geschillen met betrekking tot aansprakelijkheid en schaderegeling en staan u bij als burgerlijke partij of beklaagde voor de Politierechtbank en de Correctionele Rechtbank.

Ze verlenen advies en bijstand in maritieme geschillen (zeevaart-en binnenvaart).

Iedere zaak wordt steeds behandeld door een vennoot en een medewerker, zodat de cliënt steeds meer dan één aanspreekpunt heeft.

Meer info over de advocaten en hun werking vind je op www.pringuet.be

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven nog maximum drie jaar geldig.

Je vindt op de pagina www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet alle informatie, samen met de teksten van het logiesdecreet en de uitvoeringsbesluiten, die alle concrete normen en procedures vastleggen.

Het Vlaams Logiesdecreet in één oogopslag vind je op www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/Logiesdecreet_BrochureLB_web02.pdf

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Om de registratie en controle te kunnen vervolledigen voor die personen die van buiten de Europese unie België binnenkomen vraagt de scheepvaartpolitie medewerking van die bedrijven die boten verhuren op zee of die gasten ontvangen die  nog niet aangemeld zijn in Europa. 

Hiermee bezorgen wij u de te volgen procedure inzake de registratie van bezoekers.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Op vrijdag 10 februari 2017 werd nv De Scheepvaart ‘herdoopt’ tot De Vlaamse Waterweg nv. Vanaf 1 januari 2018 maakt ook Waterwegen en Zeekanaal NV integraal deel uit van De Vlaamse Waterweg nv.

Wat is er veranderd sinds 10 februari?

- nv De Scheepvaart is nu De Vlaamse Waterweg nv met maatschappelijke zetel in Hasselt; contact- en facturatiegegevens blijven ongewijzigd;

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Om een verwarring te voorkomen worden jaarlijks de marifoonkanalen van kunstwerken zoals bruggen en sluizen nagezien en gebundeld in ean overzicht. Promotiebinnevart Vlaanderen heeft op 13/04 deze geactuliseerde lijst gepubliceerd. Wij nemen deze integraal over. U kan ook de lijst hier downloaden.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Sedert 12/09/2016 is Nautiv bij schrijven van de Minister van Middenstand Dhr. Bosrsus Willy erkend als beroepsorganisatie met vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en voor de K.M.O. voor de zittijd 2017 -2022.

Concreet betekend deze erkenning dat Nautiv een voet heeft in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO betreffende de sector waterrecreatiebedrijven en haar aanverwanten.