Eén waterwegbeheerder voor Vlaanderen

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

Op vrijdag 10 februari 2017 werd nv De Scheepvaart ‘herdoopt’ tot De Vlaamse Waterweg nv. Vanaf 1 januari 2018 maakt ook Waterwegen en Zeekanaal NV integraal deel uit van De Vlaamse Waterweg nv.

Wat is er veranderd sinds 10 februari?

- nv De Scheepvaart is nu De Vlaamse Waterweg nv met maatschappelijke zetel in Hasselt; contact- en facturatiegegevens blijven ongewijzigd;

 

- Waterwegen en Zeekanaal NV blijft tot einde 2017 als vennootschap bestaan, met maatschappelijke zetel in Willebroek; contact- en facturatiegegevens blijven ongewijzigd;

- de regionale zetels blijven operationeel zodat de lokale aanspreekpunten verzekerd blijven.

 

De Vlaamse waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal fuseren weldra tot een nog sterkere, efficiëntere en toekomstgerichte organisatie: De Vlaamse Waterweg nv. nv De Scheepvaart wordt vandaag, 10 februari 2017, ‘herdoopt’ tot De Vlaamse Waterweg nv. Uiterlijk op 1 januari 2018 sluit Waterwegen en Zeekanaal NV aan en vanaf dan vormen zij samen De Vlaamse Waterweg nv.

Samen sterker …

“De opdrachten en het werkterrein van de Vlaamse waterwegbeheerders gaan veel verder dan enkel het beheren en realiseren van infrastructuur op en langs hun waterwegen. Met De Vlaamse Waterweg nv versterken wij het vervoer via de binnenvaart, zorgen we voor waterbeheersing en vergroten we de aantrekkelijkheid van onze waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving.

Door onze krachten te bundelen, gaan we de toekomst waterproof tegemoet. Door de handen in elkaar te slaan en visie, expertise en kennis te delen zal De Vlaamse Waterweg nv nog sterker bijdragen aan de welvaart in Vlaanderen.“ zegt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Eén Vlaamse waterwegbeheerder maakt dat er voor elke organisatie, onderneming en burger één herkenbaar aanspreekpunt is voor de waterwegen in Vlaanderen. Ook internationaal geeft het ons een betere positionering. De lokale verankering van de waterwegbeheerder blijft behouden.

“Onze missie Uw betrouwbare partner voor een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet drukt meteen ook onze ambitie uit”, stelt Chris Danckaerts. De Vlaamse Waterweg nv wil met haar waterwegen zorgen voor meerwaarde voor al onze stakeholders, de burger en voor Vlaanderen. Vertrouwen scheppen en perspectief bieden zal onze leidraad zijn. Zo willen wij nog meer ondernemingen overtuigen van de voordelen van transport over het water. Hierbij ambiëren we, naast de 3,5 miljoen vrachtwagens die de binnenvaart nu al van de weg houdt, een groei van 2,8 % van de binnenvaart per jaar. Tegen 2030 houden we zo jaarlijks ca. 6 miljoen vrachtwagenritten van de weg.

“De fusie van de waterwegbeheerders creëert een slagkrachtige speler die de binnenvaart nog beter op de kaart kan zetten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De Vlaamse Waterweg is het sterke alternatief voor de file. Met vereende krachten gaan we het aandeel van de binnenvaart in het vrachtvervoer stap voor stap verhogen. Zo verdwijnen er nog meer vrachtwagens van de weg”

 Naast mobiliteit zet De Vlaamse Waterweg nv sterk in op waterbeheersing en het bevorderen van het leven op en langs de waterwegen, van leefbaarheid over recreatie tot milieu, waardoor ze een belangrijke schakel is voor de gehele maatschappij.

Zie ook www.vlaamsewaterweg.be