Algmene Ledenvergadering 2017

Bij deze hebben wij het genoegen u uit te nodigen op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de vzw NautiV die plaatsvindt op maandag 24 april 2017 in de Raadzaal van het stadhuis van Mechelen Grote Markt 21, 2800 Mechelen De vergadering begint stipt om 18.00 uur.

Aansluitend is er om 19.15 uur een receptie waarvoor apart dient ingeschreven te worden. Het diner volgt om 20.00 uur in restaurant LAM’EAU, Van Beethovenstraat 8, Mechelen (boven Grand Cafe Lamot) * Er is ook een facultatief namiddagprogramma vanaf 14.30 uur voor de geïnteresseerden *

 

De dagorde van de vergadering is als volgt:

1. Verwelkoming van de leden, registratie en vaststelling van het aantal aanwezige

stemgerechtigde leden en van de volmachten

2. Samenstelling van het bureau: aanstellen van een secretaris en twee stemopnemers

3. Goedkeuring van het verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van 15 april 2016

4. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016

5. Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 2016

6. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2016

7. Kwijting van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016

8. Verslag van de Raad van Bestuur 2016 + doelstellingen 2017

9. Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2017

10. Varia en rondvraag


 

Facultatief namiddagprogramma op maandag 24 april a.s. vanaf 14.30 uur

 

– 14.30 u : bezoek aan de oudste brouwerij (1471) van ons land – brouwerij het Anker te Mechelen, Guido Gezellelaan 49. (Betalende parking rechtover de brouwerij, Rode Kruisplein) Prijs : € 8.00 p.p., met gids en 2 bierdegustaties inbegrepen

– 16.30 u : boottocht op de Binnen-Dijle, duurtijd 40 min. (Betalende parking, parking Lamot,

Guldenstraat 18). Prijs : € 5.50 p.p.

Hierna te voet naar het stadhuis, via De Ijzeren Leen en de Grote Markt, voor de algemene vergadering.

– 19.00 u : receptie met cava, fruitsap en koffie, aansluitend aan de algemene vergadering.

Prijs : € 5,00 p.p. – 20.00 u : diner in restaurant LAM’EAU. Kostprijs 40,00 € p.p. Inschrijven via onderstaande inschrijvingsstrook en mailen naar administratie@nautiv.be


 

Menu

Welkomstdrankje

**

Soepje van de Chef

**

Filet van Mechelse Koekoek, Verse groentjes, Kroketjes

**

Dessert van het huis

**

Koffie-thee buffet

**

Inclusief waters op tafel, 2 consumpties p/p Pils, Carolus Tripel, witte of rode huiswijn

(ipv Mechelse koekoek, is het alternatief risotto met bosschampignons ook verkrijgbaar)