Update: de nieuwste communicatie van de FOD Mob m.b.t. de pleziervaart en aanverwante op onze Belgische (binnen)wateren

Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn Voorafgaande bemerking: ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die… Lees meer »

Ook FOD Mobiliteit en Vervoer brengt verduidelijking

In het verlengde van de verduidelijkingen over wat wel en niet toegelaten is deze coronatijden die de Vlaamse Waterweg verschafte, brengt ook de FOD Mobiliteit en Vervoer meer klaarheid. Zij plaatsten een ‘protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingsporten en watersporten toegelaten zijn’ (voor de periode van 11 tot en met 17 mei) online op… Lees meer »

Mededeling van de Vlaamse Waterweg

Naar aanleiding van het besluit van 6 mei 2020 van de Nationale Veiligheidsraad en in het licht van het ministerieel besluit van 8 mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2020 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van Coronavirus COVID-19 te beperken, zijn vanaf 11 mei tot en met 17… Lees meer »

Gids voor de opening van de handel

Op basis van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 6/5/2020 heeft de FOD Economie vandaag “De gids voor de opening van de handel. Omgaan met uw klanten in de strijd tegen COVID 19.” gepubliceerd. Die gids is mede gebaseerd op ons eerdere advies ter zake maar wijkt daar op bepaalde punten van af. De… Lees meer »

BERICHT van de Vlaamse Waterweg

Naar aanleiding van het besluit van 24 april 2020 van de Nationale Veiligheidsraad en in het licht van het ministerieel besluit van 30 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van Coronavirus COVID-19 te beperken, zijn vanaf 4 mei tot en met 10… Lees meer »

Vanaf vandaag kan u online uw corona-hinderpremie aanvragen

Vanaf vandaag kunnen ondernemingen en winkels die door de coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, online een hinderpremie aanvragen. Wie zich al had aangemeld, krijgt vandaag een link om de premie aan te vragen. Na de aanvraag wordt de premie binnen 14 dagen uitbetaald. De hinderpremie bedraagt 4.000 euro en er is tijd tot 5 mei om… Lees meer »

MAATREGELEN COVID-19-VIRUS

Maatregelen Covid-19 Virus In lijn met de verder uitgewerkte aanpak in de strijd tegen het coronavirus, wil De Vlaamse Waterweg u informeren over de volgende mededeling betreffende waterrecreatie en -sport : Verbod recreatie en maatregelen watersport. In navolging van de federale en Vlaamse Covid-19 maatregelen is elke vorm van recreatievaart (zowel in groep als individueel)… Lees meer »

Doorvaart energieparken op zee verboden…

De doorvaart van energieparken op zee is verboden, u mag er wel langsheen als u op minimum 500 meter van de buitenkant van de windparken blijft. Op 27/02/2020 werd een nieuw KB over veiligheidsafstanden rond energieparken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De veiligheidsafstand voor energieparken wordt namelijk uitgebreid naar radartorens, masten en alle andere vaste… Lees meer »