E-Loket Vlaggenbrief

eloket-vlaggebrief-nautiv

Vanaf heden staat het nieuwe e-loket voor de aanvraag van de vlaggenbrief en de immatriculatie online. Alle aanvragen verlopen nu volledig digitaal. Je naar het fysiek loket begeven, is niet meer nodig.

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil de dienstverlening afstemmen op de behoeften van de klanten en het digitaliseren maakt hiervan onderdeel uit. Na de examens pleziervaart is de lancering van deze toepassing voor de aanvragen van de vlaggenbrieven en immatriculaties de volgende stap.

Je vindt het e-loket op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer
www.mobilit.belgium.be > Scheepvaart > Pleziervaart > Vaartuig > Vlaggenbrief / Immatriculatie