Ledenvoordelen

Voordelen voor NautiV-leden

U bent lid van de grootste nautische beroepsvereniging in Vlaanderen en België.

U betaalt een democratische lidmaatschapsbijdrage.

U wordt opgenomen in de permanent bijgewerkte website van NautiV:

 • in het ledenbestand
 • per specialiteit én met directe link naar uw locatie, uw eigen website en e-mailadres.
 • Bovendien bekomt U als nieuw lid gedurende één maand een gratis banner ter waarde van € 150,- op onze website www.nautiv.be .

Uw bedrijf wordt toegevoegd aan onze flyers die we opstellen per specialiteit of per regio.

NautiV kan U als startend bedrijf in de nautische sector op maat begeleiden, zowel administratief als met een passende locatie.

Nautiv:

 • zetelt in de RvB van Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) en in de werkgroep Recreatie.
 • is bestuurslid van het Vlaams Overlegplatform Waterrecreatie, -sport en -toerisme als vertegenwoordiger van de socio-economische sector.
 • zetelt in het Federaal Overlegplatform Pleziervaart.
 • zetelt in verschillende waterbekkenbesturen in opdracht van PBV als vertegenwoordiger van de professionele en recreatieve vaart.
 • is vertegenwoordigd in de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed (VCVE).
 • is lid van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), van IWI (Inland Waterways International) en van PIANC (World Association for Waterborne Transport).
 • is initiatiefnemer van een gemeenschappelijke Vlaamse stand op Boot Düsseldorf.
 • levert ICC certificaten af in opdracht van FOD Mobiliteit en Vervoer.

Hierdoor is NautiV dé spreekbuis van de nautische sector en kan NautiV waar nodig voor U optreden bij de bevoegde instanties.

NautiV ondertekende met de Minister bevoegd voor de Noordzee een convenant, waardoor de vrije doorvaart langs onze kust ten allen tijde gegarandeerd is en voor zijn leden geen MER (Milieu Effecten Rapport) gevraagd wordt voor het uitoefenen van hun activiteiten op zee.

NautiV biedt U de mogelijkheid om zonder administratieve rompslomp middels de participatie in een groepsstand aanwezig te zijn op diverse beurzen zoals  Boot in Düsseldorf, Belgian Boat Show,Nieuwpoort International Boat Show enz.

NautiV staat klaar om, op vraag van haar leden, gezamenlijk en gecoördineerd initiatieven te ondernemen ter bevordering van hun nautische activiteiten

 

Together, we are strong!

Voor 116 euro bent ook U lid van Nautiv!

     Aanvraag lidmaatschap

Laat een reactie achter