Digitalisering brevetten… op weg naar één
platform voor de pleziervaarder

De FOD Mobiliteit sprak tijdens de recente vergadering van het FOP (Federaal Overlegplatform Pleziervaart) waarin NautiV vertegenwoordigd is, haar tevredenheid uit over de ontwikkeling van het project omtrent de digitalisering van brevetten voor de pleziervaart. Verschillende onderdelen in de nieuwe webapplicatie zijn op dit moment operationeel. Zo kan de burger, naast de automatische e-mails die… Lees meer »

Het kan vriezen, het kan dooien…

Actuele stand van zaken binnen de watersportindustrie (Duitsland) – Het kan vriezen, het kan dooien… De watersportindustrie heeft af te rekenen met een aantal uitdagingen en dat zijn niet van de geringste… de wereldwijde politieke situatie, een wankelend concumentenvertrouwen,  crisis in de toevoer van materialen en grondstoffen… Sommige daarvan heeft ze in eigen hand, maar andere… Lees meer »

ICC-kaarten eindelijk onderweg

Goed nieuws voor de vele aanvragers die wachten op hun ICC-kaart. De FOD mobiliteit laat weten dat de levering van de basisgrondstof voor de ICC-kaarten (de palstic ondegrond) eindelijk is aangekomen. Eerder deze week liet het diensthoofd registratie & brevetten weten dat zijn hele team onmiddellijk aan de slag ging om de verzending binnen de… Lees meer »

Sint-Jorissluis in Nieuwpoort buiten gebruik tot 17/8/203

De sluisdeur van de Sint-Jorissluis in Nieuwpoort werd vorige week  beschadigd door een technisch defect. Hierdoor kan de sluis momenteel niet gebruikt worden. De Vlaamse Waterweg doet  er alles aan om het scheepvaartverkeer zo snel mogelijk te kunnen hervatten en de herstellingen zijn begonnen eb zullen duren tot 17/8/2023. Van de gelegenheid maakt de waterwegbeheerder… Lees meer »

Pleziervaart lanceert nieuwe mobiele app PleasureBoating

Met de nieuwe app Pleasure Boating van DG Scheepvaart en de FOD Mobiliteit en Vervoer kunnen pleziervaarders alle informatie over hun brevetten, vaartuigen en reizen binnen België (inclusief de Belgische Noordzee) in een handomdraai raadplegen. Alle informatie om veilig het water op te gaan is er in terug te vindenvanaf vandaag terug te vinden. De… Lees meer »

Getijdensluizen tijdens droogteperiodes

Mededeling van de Vlaamse Waterweg nv Ter uitvoering van het actiepunt 2023-02-01-AP-06 “Uitzoeken of het mogelijk is meer aandacht te hebben voor de getijdensluizen tijdens droogteperiodes” wil ik u informeren over het volgende : Indien De Vlaamse Waterweg ten gevolge van aanhoudende droogte genoodzaakt wordt om, conform het “Reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste”… Lees meer »

Waterrecreatie stevig in de lift!

15 % nieuwkomers… boot krijgt ’terras’-functie Het gaat goed met de recreatieve watersport in Nederland. Sinds Corona zit de verhuur en verkoop van boten stevig in de lift. Steeds meer Nederlanders hebben de watersport ontdekt. En wanneer het in Nederland regent, zou het dan niet druppelen in ons land? Een en ander blijkt uit  cijfers… Lees meer »

16/06 – Algemene Vergadering van NautiV vzw

Beste NautiV-leden Gelieve hieronder de uitnodiging te willen vinden voor de Algemene Vergadering van NAUTIV vzw op vrijdag 16 juni 2023 te Baasrode(Scheepvaartmuseum). Naast het officiële gedeelte is er ook een namiddag- en avondprogramma voorzien. Alle info vindt u hieronder terug! We kijken uit naar uw inschrijving! Bevestig uw aanwezigheid met een mailtje aan secretaris@nautiv.be… Lees meer »

Belgische Pleziervaart Brevetten

De Belgische pleziervaart brevetten zijn: – Beperkt Stuurbrevet – Algemeen Stuurbrevet – Brevet Yachtman – Brevet Yachtnavigator – Radarbrevet Alle informatie betreffende deze brevetten zijn ter vinden op de  website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit  “www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart“  onder de afdeling Bestuurder/Overzicht brevetten.   Aanvraag De aanvraag van de Belgische pleziervaart brevetten gebeurt vanaf 02 mei 2023… Lees meer »

ICC – International Certificate for Operators of Pleasure Crafts

Het ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Crafts) is een internationaal vaarbewijs erkend in de meeste Europese  landen. Het is geen vervanging van de Belgische pleziervaart brevetten. Het  is enkel bruikbaar in het buitenland. De informatie betreffende het ICC brevet  zijn te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit Vervoer “www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart“  onder… Lees meer »

Vlaamse Waterweg mag boetes uitschrijven

Ingevolge het Scheepvaartdecreet Artikel 4 en artikel 136 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om binnen haar taakomschrijving op te treden als bestuurlijke beboetingsinstantie. Deze beboetingsinstantie zal objectief, onafhankelijk en binnen de grenzen van de decretaal bepaalde strafmaat, de hoogte van de daadwerkelijk opgelegde boete bepalen. Om verder invulling te geven aan de decretaal… Lees meer »

Mededeling van de Vlaamse Waterweg

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de algemene scheepvaartreglementen die terug te vinden zijn op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze aanvullende reglementen goedgekeurd op 21 december… Lees meer »