Uw nautische partner

NautiV is de “perfecte linktussen de nautische bedrijven, de waterrecreanten en de diverse overheidsinstanties.

052-OVA-2003-THALASSA-slide

NautiV is een erkend gesprekspartner bij en onderhandelaar in

 • beheer van de waterwegen en infrastructuur
 • regelgeving van het verkeer te water
 • democratiseren van de recreatieve navigatie, ook voor de jeugd
 • bevorderen van tewerkstelling
 • evenwichtige fiscaliteit
 • respect voor het milieu
 • samengaan van economie en ecologie
 • bevorderen van export en investeren in Vlaanderen
 • uitstraling van het imago van Vlaanderen in binnen- en buitenland.

Hierbij legt NautiV de nadruk op

 • permanente dialoog met de betrokken overheidsinstanties
 • maximaal streven naar Europese regelgeving
 • promoten van “Publiek Private Samenwerking” (PPS)

IMG_1032-slide

NautiV

 • zetelt in de raad van bestuur van Promotie Binnenvaart Vlaanderen(PBV)
 • is bestuurslid van het Vlaams Overlegplatform Waterrecreatie
 • zetelt in het Federaal Overlegplatform Pleziervaart
 • zetelt in verschillende waterbekkenraden voor rekening van PBV
 • is lid van de commissie “Varend Erfgoed
 • is lid van het VLIZ (Vlaams Instituut van de Zee)
 • is lid van Inland Waterways International (IWI)
 • is co-organisator van de stand “Varen in Vlaanderen” op Boot Düsseldorf
 • levert ICC certificaten af in opdracht van FOD Mobiliteit.

NautiV is hierdoor de spreekbuis van de nautische sector geworden en zal voor U optreden bij de bevoegde instanties op Europees-, Nationaal- en Regionaal niveau.

NautiV ondertekende met de Minister bevoegd voor de Noordzee een convenant, waardoor de vrije doorvaart langs onze kust te allen tijde gegarandeerd is en voor zijn leden geen Milieu Effecten Rapport (MER) gevraagd wordt voor het uitoefenen van hun activiteiten op zee.

NautiV staat klaar om, op vraag van zijn leden, gezamenlijk en gecoördineerd initiatief te nemen ter bevordering van hun nautische activiteiten.

NautiV is erkend door

Flanders Investment & Trade
0.FE6
 

NautiV is lid van

 

Laat een reactie achter