Belgische Pleziervaart Brevetten

door | 14 mei 2023

De Belgische pleziervaart brevetten zijn:

– Beperkt Stuurbrevet

– Algemeen Stuurbrevet

– Brevet Yachtman

– Brevet Yachtnavigator

– Radarbrevet

Alle informatie betreffende deze brevetten zijn ter vinden op de  website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit  “www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart“  onder de afdeling Bestuurder/Overzicht brevetten.

 

Aanvraag

De aanvraag van de Belgische pleziervaart brevetten gebeurt vanaf 02 mei 2023 via een door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit opgericht digitaal portaal gebruikmakend van de link

https://nccrequests.apps.mobilit.fgov.be/link/fed/E13en de identiteitskaart van aanvrager

in een eID card reader.

Er verschijnt een digitaal in te vullen aanvraagformulier waarop de aanvrager zijn personeel gegevens dient in te vullen alsook een medisch attest op te laden.

De resultaten van de examens en praktijktesten worden automatisch door het digitaal portaal geladen.

 

Medisch attest

Het medisch attest is het enige document dat bij de aanvraag gevoegd dient te worden.

Een template van een medisch attest vindt u in bijlage.

Het template is niet verplicht doch het vervangend attest dient dezelfde gegevens te bevatten dan deze vermeld op het template in bijlage.

Het medisch attest dient opgesteld en ondertekend te worden door een arts.

Het medisch attest dient goedgekeurd te worden door de federatie.

 

Dossierkosten.

Dossierkosten van 55 euro dienen gestort te worden op rekening “BE62001651887061” van Nautiv.

 

Goedkeuring/afkeuring

Na goedkeuring door de federatie wordt de aanvraag naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit gestuurd.

Bij afkeuring wordt een bericht naar de aanvrager gestuurd met de reden van afkeuring en verdere instructies.

 

Brevetten

De aangevraagde brevetten worden niet meer uitgedrukt en verzonden door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.

Er is enkel een digitale versie ter beschikking die door de aanvrager zelf uitgedrukt kan worden.

 

 

Bijlage: Template van het medisch attest