Ons doel

IMG_2334-slide

Op toeristisch vlak het verdedigen van de belangen in het overlegplatform “Waterrecreatie en toerisme van de Waterwegen en Kust in Vlaanderen”, het “Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart” en is vertegenwoordiger van de socio-economische sector.

Voor het promoten van waterrecreatie en watertoerisme in samenspraak met Toerisme Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg.
Het promoten van de recreatieve vaart op Europees niveau.
Het stimuleren van het duurzaam beheer van ons Nautisch Patrimonium.

Promotie van de recreatie op en langs de Vlaamse waterwegen en aan de kust tijdens de diverse beurzen in binnen- en buitenland.

IMG_1899-slide

Op het vlak van opleiding het verlagen van de minimum leeftijd voor het “Stuurbrevet voor pleziervaartuigen” naar 16 jaar. Ontwikkelen van opleidingsprogramma’s, specifiek gericht op tewerkstelling in de watersport- en recreatiebedrijven.

Aanspreekpunt tot het bekomen van het International Certificate for Pleasure Crafts (ICC), uitgereikt door het Federaal Ministerie van Mobiliteit.

004-JP-P1000131-slide

Op het vlak van milieu het promoten van milieu vriendelijke houding, producten en toepassingen.

IMG_7773-slide

Ondersteuning van de waterrecreatiebedrijven door het onderhouden van contacten met de betrokken overheidsinstanties en het meewerken aan diverse overlegplatforms.

Maximale participatie in bestaande en toekomstige Interreg- en andere Europese programma’s met betrekking tot onze branche.

IMG_1950-slide

Nastreven van een lagere BTW voet op arbeidsintensieve werkzaamheden en op verhuur van jachthavenligplaatsen.

Creëren van ligplaatsen voor charterbedrijven, jachtwerven en botenhandelaars en faciliteren van inplanting van water recreatieve bedrijventerreinen.

Afschaffen van de B.I.V. op pleziervaartuigen groter dan 7,50m.

Aanpassen van de wetgeving om de verhuur van pleziervaartuigen van particulieren te legaliseren.

Laat een reactie achter