Wettelijke informatie

Nautiv vzw, erkende vereniging van watergebonden bedrijven

Algemene gegevens
Ondernemingsnummer: 0473.734.637
Status: Actief
Rechtstoestand: Normale toestand Sinds 18 januari 2001
Begindatum: 18 januari 2001
Maatschappelijke Naam: NAUTIV, VERENIGING VAN VLAAMSE NAUTISCHE BEDRIJVEN Benaming in het Nederlands, sinds 27 april 2006
Adres van de maatschappelijke zetel: Brugsevaart 48  bus 3 8620 Nieuwpoort
Telefoonnummer: 0032 (0) 58 51 17 43
Fax: 0032 (0) 58 52 23 18
E-mail: administratie@nautiv.be
Webadres: www.nautiv.be
Type onderneming: Rechtspersoon
Rechtsvorm:

Bankrelaties:

Vereniging zonder winstoogmerk Sinds 18 januari 2001

BNP  BE14 0014 5552 2483     of     Belfius  BE97 7775 9245 3949