ICC – Nieuwe aanvraag procedure

Op 15 juni 2021 heeft het FOD een nieuwe digitale applicatie in gebruik genomen voor de aanvraag en aanpassing van de ICC brevetten.

In tegenstelling tot de vorige aanvraag procedure worden de aanvragen en aanpassingen rechtstreeks gedaan door de aanvragers.

Dit gebeurt door in te loggen bij middel van de aanvragers “Eid” of “ITSM” op de URL “iccrequests.apps.mobilit.fgov.be

Er verschijnt een document bestaande uit 4 schermen:

  • scherm1 met de informatie van de aanvragers identiteitskaart, de gewenste taal en type van aanvraag
  • scherm 2 met de vereiste vaarcertificaten en bekwaamheid waarover de aanvrager beschikt
  • scherm 3 met de vereiste in te voeren documenten
  • scherm 4 met overzicht van de aanvraag.

Na verwerking dient het document naar NautiV gezonden te worden voor nazicht en opmaak van een dossier.

NautiV vzw p.a. dhr. Etienne DAVID
Adres:  H. Serruyslaan 78/0501  8400  Oostende
Email: brevetten@nautiv.be

De dossierkosten bedragen 70,- Euro te storten op rekening van NautiV:  BE62 0016 5188 7061

Na ontvangst van de dossierkosten wordt het dossier verzonden naar het FOD voor verwerking.

Na verwerking bij het FOD wordt het ICC brevet terug naar NautiV gezonden voor verzending.

Internationaal vaarbewijs

Het ICC is een internationaal vaarbewijs voor de pleziervaart ten behoeve van Belgische pleziervaarders of pleziervaarders die in België een officieel verblijfsadres hebben, die in het bezit zijn van een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs en die in het buitenland hun hobby wensen uit te oefenen of een vaartuig wensen te huren.
De aanvrager dient tenminste 18 jaar oud te zijn.
Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het over een gepast Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs te beschikken.

Model ICC

icc1
icc2

 

Laat een reactie achter