Certificaat van deugdelijkheid

Een commerciële vlaggenbrief is noodzakelijk voor pleziervaartuigen die mogen verhuurd worden of gebruikt worden voor het vervoer van maximaal 12 passagiers, doch niet voor het vervoer van goederen of dieren.

De commerciële vlaggenbrief, volgens toepassing bovenaan vermeld,  is noodzakelijk wanneer men vertoeft op volgende wateren:

  1° in vreemde wateren,

  2° in volle zee,

  3° De Belgische zeewateren : de territoriale zee, de havens van de kust en de Beneden-Zeeschelde, de Beneden-Zeeschelde,  de haven van Gent, het Belgische gedeelte van het kanaal van Terneuzen naar Gent, de havens gelegen aan het Belgische gedeelte van het kanaal van Terneuzen naar Gent en de kanalen Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge.

Om een commerciële vlaggenbrief te kunnen verwerven moet het plezierjacht een certificaat van deugdelijkheid kunnen voorleggen.

Een certificaat van deugdelijkheid wordt uitgereikt na een inspectie door een inspecteur van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

De uitrusting van het commercieel plezierjacht moet voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden conform het KB 15 van maart 1966. Vaartuigen van na juni 1998 moeten bovendien voldoen aan een CE-keuring.

Bekijk hier de specifieke richtlijnen betreffende de uitrustingen en CE-specificaties voor commerciële pleziervaart.

Het commercieel plezierjacht dient eveneens een aangepaste medische kist aan boord te hebben. De kist dient voorzien te zijn van volgende onderdelen:

Lijst met de noodzakelijke inhoud van de medische kist.

De aangepaste medische kist mag enkel samengesteld worden door erkende apothekers:

Lijst met de erkende apothekers die de kist mogen samenstellen.

Tot slot, indien u zich in orde gesteld heeft met voornoemde voorwaarden kan u een afspraak beleggen met een inspecteur van de FOD-mobiliteit

Formulier m.b.t. afspraak uitreiking van een certificaat van Deugdelijkheid.

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan deze inspecties. U kan deze middels onderstaande link inzien.

De tarieven van deze inspectie.

 

Zit u nog met een aantal vragen betreffende dit onderwerp? Aarzel dan niet ons hierover te contacteren.

Wij helpen u graag  op de goede weg!