UPDATE: ICC  brevetten “International certificate for operations of pleasure crafts”

  1. Algemeen

Het ICC is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt  erkend.

Om een  Belgisch ICC te bekomen volstaat het om Belg te zijn of een officieel    verblijfsadres in België te hebben en over een gepast Belgisch brevet te beschikken.

Het ICC is levenslang geldig.

  1. ICC categorieëna. Volgens de plaats waar men wenst te varen:
  • “I” (inland) voor de binnenwateren
  • “C” (coast) voor de kustwateren.b. Volgens het type vaartuig:
  • “M” (motor) voor motorboten;
  • “S” (sail) voor zeilboten.
  1. Officiële brevetten

In de lijst “Overzicht brevetten” worden de officiële brevetten weergegeven die aanleiding geven tot een ICC brevet.

De lijst is hier onder beschikbaar.

  1. Aanvraag ICC brevet

Ten behoeve van de ICC brevetten werd door het FOD een digitale applicatie ontwikkeld.

De toegang tot de digitale applicatie gebeurt met de lin  https://iccrequests.apps.mobilit.fgov.be/dl/fed/C05  gebruikmakend van uw identiteitskaart in een eID card reader.

Het resultaat is het digitaal “ICC aanvraag document”.

Het digitaal ICC aanvraag document vereist een digitale kopie formaat (jpeg/pdf) van het pasfoto, de vaarbrevetten en eventueel het attest van het zeilexamen.

Het ingevulde digitaal  ICC aanvraag document wordt ter goedkeuring gezonden naar  NautiV.

Na goedkeuring wordt het ICC aanvraag document naar het FOD gezonden voor  verdere behandeling.

De dossierkosten bedragen 70,- Euro te storten op rekening

BE62 0016 5188 7061 van NautiV vzw

5. Vervanging

De aanvraag voor vervanging van een bestaand ICC brevet door verlies, versleten, onleesbaar of upgrade dient te gebeuren bij middel van de ICC digitale applicatie.

 

Klik hier voor een “Overzicht van de Brevetten” (pdf 35 K)