ICC – International Certificate for Operators of Pleasure Crafts

door | 13 mei 2023

Het ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Crafts) is een internationaal vaarbewijs erkend in de meeste Europese  landen.

Het is geen vervanging van de Belgische pleziervaart brevetten.

Het  is enkel bruikbaar in het buitenland.

De informatie betreffende het ICC brevet  zijn te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit Vervoer “www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart“  onder de afdeling Bestuurder/Overzicht brevetten.

De aanvraag gebeurt via een door het ministerie opgericht digitaal portaal.

De te gebruiken link is “https://iccrequests.apps.mobilit.fgov.be/dl/fed/C05” gebruikmakend van de identiteitskaart en een eID card reader.

Er verschijnt een digitaal in te vullen aanvraagformulier.

Naast de algemene informatie dient opgeladen te worden een kopie van de pasfoto, vaarbrevetten en eventueel een attest van het zeilexamen.

Hieronder vindt u een lijst van de vaarbrevetten die geldig zijn voor het ICC brevet.

De dossierkosten van 70 euro dienen gestort te worden op rekening “BE62001651887061” van NautiV vzw.

Na verwerking wordt het ICC brevet toegezonden per post.