Auteursarchief: Rudy Vanderween

Water en Elektriciteit, de perfecte match

Het van origine Gentse “BOOOT”, laat het water stromen over de provinciegrenzen heen en heeft zodoende, in samenspraak met het lokale bestuur, een extra afvaartplaats te Menen opgericht. (foto: Menen, Joybooot – elektrische huurboot voor 5 personen) Persbericht Gwen Vanhove oprichter en zaakvoerder van BOOOT, profileert zich als verhuurder van luxe sloepen. 14 jaar geleden… Lees meer »

Nu ook waterwegvergunning verplicht voor boten van minder dan 6 meter met motor

Er werd een nieuw besluit rond de waterwegenvergunning goedgekeurd, dit besluit regelt de tarieven en de digitale vorm van de waterwegenvergunning. De vrijstellingen, de handhaving, het toepassingsgebied e.d. zijn geregeld in het Scheepvaartdecreet. Wat is er veranderd? Álle gemotoriseerde vaartuigen die varen op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest of die gemeerd zijn op… Lees meer »

In blijde verwachting… Prinses Elisabeth eiland op de Noordzee

Binnenkort (april 2024) start hoogspanningsnetbeheerder Elia met de bouw van het Prinses Elisabeth Eiland in het Belgisch deel van de Noordzee. Eerstdaags zullen boeien uitgezet worden om de werkzone af te bakenen. Deze werkzone zal meegedeeld worden in de berichten aan zeevarenden.  Dit kunstmatig energie-eiland is een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Noordzee. Het… Lees meer »

EBI ondersteunt eco-transitieplan van Europese Unie

Het EU-transitieplan voor het mobiliteitsecosysteem erkent het strategische belang van de pleziervaartindustrie en ondersteunt de belangrijkste uitdagingen in de groene en digitale transitie van de sector. Het richt zich op de levering van alternatieve brandstoffen, recycling van afgedankte boten en het belang van een alomvattende levenscyclusbenadering. European Boating Industry (EBI) verwelkomt het Transitiepad voor het… Lees meer »

Brevetten en registratie pleziervaartuigen blijven stabiel

De FOD Mobiliteit en Vervoer (DG Scheepvaart) publiceerde zopas de statistieken van de pleziervaart. Daarin vinden we terug hoeveel brevetten vanaf 2020 tot eind 2023 zijn uitgereikt en ook hoeveel vaartuigen de voorbije vier jaar zijn geregistreerd. (Foto: Craig Greenhill (Aus), winnaar van de Delegates Award in de de recente Mirabaud Yacht Racing Image competitie.)… Lees meer »

Milieuverantwoordelijke nautische sector, nieuwe cursus van EBI

In de diverse segmenten van de nautische industrie groeit het besef dat controle over milieueffecten en de kennis van de milieuwetgeving, controle op vervuiling en afvalbeheer noodzakelijk zijn. EBI, de vereniging van de Europese bootindustrie, ontwikkelde een cursus die de basis vormt voor de functie van “Milieufunctionaris in Nautisch Toerisme”. Deze wordt op  boot 2024… Lees meer »

Digitalisering brevetten… op weg naar één
platform voor de pleziervaarder

De FOD Mobiliteit sprak tijdens de recente vergadering van het FOP (Federaal Overlegplatform Pleziervaart) waarin NautiV vertegenwoordigd is, haar tevredenheid uit over de ontwikkeling van het project omtrent de digitalisering van brevetten voor de pleziervaart. Verschillende onderdelen in de nieuwe webapplicatie zijn op dit moment operationeel. Zo kan de burger, naast de automatische e-mails die… Lees meer »

Het kan vriezen, het kan dooien…

Actuele stand van zaken binnen de watersportindustrie (Duitsland) – Het kan vriezen, het kan dooien… De watersportindustrie heeft af te rekenen met een aantal uitdagingen en dat zijn niet van de geringste… de wereldwijde politieke situatie, een wankelend concumentenvertrouwen,  crisis in de toevoer van materialen en grondstoffen… Sommige daarvan heeft ze in eigen hand, maar andere… Lees meer »

ICC-kaarten eindelijk onderweg

Goed nieuws voor de vele aanvragers die wachten op hun ICC-kaart. De FOD mobiliteit laat weten dat de levering van de basisgrondstof voor de ICC-kaarten (de palstic ondegrond) eindelijk is aangekomen. Eerder deze week liet het diensthoofd registratie & brevetten weten dat zijn hele team onmiddellijk aan de slag ging om de verzending binnen de… Lees meer »

Sint-Jorissluis in Nieuwpoort buiten gebruik tot 17/8/203

De sluisdeur van de Sint-Jorissluis in Nieuwpoort werd vorige week  beschadigd door een technisch defect. Hierdoor kan de sluis momenteel niet gebruikt worden. De Vlaamse Waterweg doet  er alles aan om het scheepvaartverkeer zo snel mogelijk te kunnen hervatten en de herstellingen zijn begonnen eb zullen duren tot 17/8/2023. Van de gelegenheid maakt de waterwegbeheerder… Lees meer »