Bericht van de ‘Droogtecommissie’ – waterbesparende maatregel 08/09/2022

door | 8 september 2022

Ten gevolge van het droge voorjaar en de droge en warme zomer zijn de afvoeren van de Vlaamse waterwegen zeer laag. De neerslag van de voorbije periode en de komende dagen zal daarenboven niet zorgen voor een significant herstel van de watervoorraden.

Om zo goed mogelijk om te gaan met de beschikbare waterhoeveelheden werden op de Vlaamse waterwegen reeds heel wat operationele maatregelen ingevoerd, zoals het terugpompen van schutwater, beperken of verbieden van watercaptaties, invoeren van zuinig schutten,… Aansluitend heeft de Droogtecommissie op 18/08/2022 eveneens aangegeven dat de pleziervaart vanaf 22/08/2022 enkel nog samen met de beroepsvaart kan geschut worden.

In de periode tussen 18/08 en 21/08/2022 had iedereen nog de kans om zijn thuisjachthaven te bereiken. Evenwel is dit niet voor iedereen gelukt.

Ten gevolge van de recente neerslag zijn de rivierafvoeren gestabiliseerd of licht gestegen.
Wellicht zal dit een tijdelijk effect zijn, gezien het volgende week opnieuw grotendeels droog zal zijn. Vanaf 08/09 tot en met 11/09/2022 wordt de waterbesparende maatregel betreffende de pleziervaart dan ook tijdelijk “on hold” geplaatst. In deze periode kunnen pleziervaartuigen bijgevolg opnieuw zonder beroepsvaart geschut worden, onder de geldende maatregelen betreffende zuinig schutten, zodat iedereen een bijkomende kans heeft om, indien gewenst, zijn thuisjachthaven te bereiken.

Vanaf 12/09/2022 wordt de waterbesparende maatregel betreffende de pleziervaart opnieuw van toepassing en zal pleziervaart opnieuw enkel nog samen met beroepsvaart geschut worden.
De Droogtecommissie creëert hierbij, in functie van de situatie, mogelijkheden om de impact van de waterbesparende maatregel zo beperkt mogelijk te houden.

De Droogtecommissie dankt u voor uw medewerking en begrip.