Digitalisering brevetten… op weg naar één
platform voor de pleziervaarder

door | 4 december 2023

De FOD Mobiliteit sprak tijdens de recente vergadering van het FOP (Federaal Overlegplatform Pleziervaart) waarin NautiV vertegenwoordigd is, haar tevredenheid uit over de ontwikkeling van het project omtrent de digitalisering van brevetten voor de pleziervaart. Verschillende onderdelen in de nieuwe webapplicatie zijn op dit moment operationeel.

Zo kan de burger, naast de automatische e-mails die worden verstuurd, in het portaal live het proces opvolgen naar aanloop van zijn aanvraag voor een stuurbrevet. Ook kan de burger, eenmaal het digitaal brevet werd afgeleverd, hier zijn stuurbrevet raadplegen en eventueel downloaden.

Achterliggend is er het portaal voor de verwerking waar FOD, de erkende federaties en de praktijktestcentra toegang tot hebben.

De validatie door autoriteiten van het brevet gebeurt via de QR-code op het brevet. Deze linkt naar een portaal van de FOD.

Alle bestaande brevetten werden opgeladen in het systeem. Migratie van de data is in grote lijnen goed verlopen. Bij meldingen waarvan het brevet van een burger ontbreekt, wordt dit rechtgezet.

Kortom, dit groot project is succesvol verlopen en heeft een positieve feedback gekregen. De FOD Mobiliteit is tevreden over de realisatie van dit project en wil een stap verder gaan. Zo wordt gekeken om het ICC te digitaliseren en een volgende stap is ook om de registratiebrief te digitaliseren. Hiervoor is nog geen concrete timing. Het doel is om één platform aan de pleziervaarder aan te bieden.

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer