‘Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan’.

door | 5 mei 2020

De ‘Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan’ kan u hier downloaden (PDF).

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. 

Gidsen voor een aantal specifieke sectoren zijn ook terug te vinden op de website

In afwachting van eventuele sectorgidsen of protocollen die opgesteld kunnen worden in de paritaire comités, kunnen ondernemingen zich baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids. Die zijn daar ook in andere talen beschikbaar.