Infovergadering erkenning praktijktestcentra

door | 25 januari 2021

Van het secretariaat Brevetten Pleziervaart ontvingen we volgende uitnodiging:

Op woensdag 10 februari om 13u wordt een Teams-infovergadering georganiseerd in functie van de erkenning van de praktijktestcentra. Deze infosessie is gericht aan kandidaat-praktijktestcentra.

Geïnteresseerden worden gevraagd, om uiterlijk 29 januari, hun deelname aan deze infovergadering te willen bevestigen (op het emailadres anita.goethals@mobilit.fgov.be) met vermelding van :

Naam firma/vereniging (kandidaat-praktijktestcentrum)
Naam, telefoonnummer en taal van de vertegenwoordiger van het kandidaat-praktijktestcentrum die de infovergadering zal bijwonen.
Anita Goethals

Secretariaat Brevetten Pleziervaart / Secrétariat Brevets de Plaisance

Natiënkaai 5 – 8400 Oostende