UPDATE: Nieuwe ICC aanvraag procedure “International certificate for operations of pleasure crafts”

door | 25 juni 2021
 1. Algemeen

Het ICC is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend.

Om een  Belgisch ICC te bekomen volstaat het om Belg te zijn of een officieel verblijfsadres in België te hebben en over een gepast Belgisch brevet te beschikken.

Het ICC is levenslang geldig.

 1. ICC categorieën 

  A. Volgens de plaats waar men wenst te varen:

 • “I” (inland) voor de binnenwateren
 • “C” (coast) voor de kustwateren.B. Volgens het type vaartuig:
 • “M” (motor) voor motorboten;
 • “S” (sail) voor zeilboten.
 1. Officiële brevetten

In de lijst “Overzicht brevetten” worden de officiële brevetten weergegeven die aanleiding geven tot een ICC brevet.

De lijst is hier onder beschikbaar.

 1. Aanvraag ICC brevet

Ten behoeve van de ICC brevetten werd door het FOD een digitale applicatie ontwikkeld.

De toegang tot de digitale applicatie gebeurt met de link  https://iccrequests.apps.mobilit.fgov.be/dl/fed/C05  gebruikmakend van uw identiteitskaart in een eID card reader.

Het resultaat is het digitaal “ICC aanvraag document”.

Het digitaal ICC aanvraag document vereist een digitale kopie formaat (jpeg/pdf) van het pasfoto, de vaarbrevetten en eventueel het attest van het zeilexamen.

Het ingevulde digitaal  ICC aanvraag document wordt ter goedkeuring naar NautiV gezonden.

Na goedkeuring wordt het ICC aanvraag document naar het FOD gezonden voorverdere behandeling.

De dossierkosten bedragen 65 Euro te storten op rekening

BE62 0016 5188 7061 van NautiV vzw

 1. De aanvraag voor vervanging van een bestaand ICC brevet door verlies, versleten, onleesbaar of upgrade dient te gebeuren bij middel van de ICC digitale applicatie.Overzicht van de brevetten