Ook FOD Mobiliteit en Vervoer brengt verduidelijking

door | 9 mei 2020

In het verlengde van de verduidelijkingen over wat wel en niet toegelaten is deze coronatijden die de Vlaamse Waterweg verschafte, brengt ook de FOD Mobiliteit en Vervoer meer klaarheid.

Zij plaatsten een ‘protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingsporten en watersporten toegelaten zijn’ (voor de periode van 11 tot en met 17 mei) online op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

De FOD Mobiliteit en Vervoer wijst er verder op dat er voor ‘handelszaken en ondernemingen’ (waaronder verhuur/verkoop) verwezen wordt naar de bevoegde overheid, met name de FOD Economie.

(zie ook ons vorig bericht ‘Gids voor de opening van de handel’.)