Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn

door | 30 april 2020

Voorafgaande bemerking: ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die onder hetzelfde dak wonen).

Geldig : Deze regels zijn geldig vanaf 4 mei tot en met 10 mei 2020.

Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie

Zijn toegelaten op zee en binnenwateren enkel binnen België:

 • – brandingsporten en watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…)
 • – het varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters op zee en op de binnenwateren
 • – onderhoudswerken aan vaartuigen
 • – het te water laten van vaartuigen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • – individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen. Gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, kan de social distance in de praktijk niet ten allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden, bijgevolg kunnen geen andere personen (naast de personen die onder hetzelfde dak wonen) mee aan boord genomen worden.
 • – gebruik van eigen materiaal
 • – de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
 • – De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal
 • – Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters
 • – Binnen de jachthavens, strand/watersportclubs moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

 • – Verhuur van pleziervaartuigen of materiaal voor brandingsporten en watersporten
 • – Lesgeven (praktijk)
 • – Evenementen, groepsactiviteiten en wedstrijden zijn nog steeds verboden
 • – Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)

Verder willen we uw aandacht erop vestigen dat noties rond ‘essentiële verplaatsingen’ niet opgenomen zijn in het protocol. De FOD Mobiliteit en Vervoer is daartoe namelijk niet bevoegd, dat is een zaak van de FOD Binnenlandse Zaken en de handhavingsdiensten en verwijzen wij naar de bepalingen in het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

Voorzitter: ,,Indien ik het goed interpreteer wil dit zeggen dat wie niet dicht bij zijn boot woont problemen kan krijgen indien hij onderweg naar de haven tegengehouden wordt.”