Uitnodiging Algemene Vergadering – Hasselt

door | 12 maart 2019


Bij deze hebben wij het genoegen u uit te nodigen op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de vzw NautiV
die plaatsvindt op:

woensdag 24 april 2019
in de vergaderzaal Willy Claes van
NV De Vlaamse Waterweg
Havenstraat 44
3500  Hasselt


De vergadering begint stipt om 18.00 uur.

We worden er verwelkomd door de heer Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van NV De Vlaamse Waterweg

Na de vergadering worden we door de burgemeester van Hasselt, de heer Steven Vandeput ontvangen op het stadhuis! Aansluitend receptie.

Het diner volgt om 20.15 uur in restaurant ‘t Borrelhuis,
Witte Nonnenstraat 28,
Hasselt

We kunnen alle verplaatsingen in Hasselt te voet doen!

Er is ook een facultatief namiddagprogramma vanaf 15.30 uur voor de geïnteresseerden *

De dagorde van de vergadering is als volgt :

 1. Verwelkoming van de leden, registratie en vaststelling van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden en van de volmachten
 2. Samenstelling van het bureau: aanstellen van een secretaris en twee stemopnemers
 3. Goedkeuring van het verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van 26 april 2018
 4. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018
 5. Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 2018
 6. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2018
 7. Kwijting van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018
 8. Verslag van de Raad van Bestuur: doelstellingen 2019
 9. Presentatie en goedkeuring van de begroting  2019
 10. Ontslagen en benoemingen
 11. Varia en rondvraag

Met vriendelijke groeten,

Philippe Monsieur,

Voorzitter van de Raad van Bestuur NautiV vzw

Klik hier voor alle info over facultatief namiddagprogramma en diner op de volgende bladzijde