Verplichting “Basis overlevingstechnieken op zee” verschoven naar 31 december 2025

door | 5 januari 2024

Op woensdag 27/12/2023 verscheen het KB van 12 december 2023 in het Belgisch Staatsblad waarbij de termijn waarbinnen vereist wordt dat de opleiding “Basis overlevingstechnieken op zee” bedoeld in artikel 4.2, § 3, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit betreffende de pleziervaart, wordt gevolgd, gewijzigd is van 31 december 2023 naar 31 december 2025.

Hieronder het KB.