Brevetten en registratie pleziervaartuigen blijven stabiel

door | 6 januari 2024

De FOD Mobiliteit en Vervoer (DG Scheepvaart) publiceerde zopas de statistieken van de pleziervaart. Daarin vinden we terug hoeveel brevetten vanaf 2020 tot eind 2023 zijn uitgereikt en ook hoeveel vaartuigen de voorbije vier jaar zijn geregistreerd.

(Foto: Craig Greenhill (Aus), winnaar van de Delegates Award in de de recente Mirabaud Yacht Racing Image competitie.)

Enkele opmerkingen:

-Het uitzonderlijke aantal brevetten die afgeleverd werden in 2021 heeft te maken met de invoer van de verplichte praktijktest, 2021 is daarom een uitzondering en geen maatstaaf.

-Het aantal beperkte stuurbrevetten is vanaf de invoer van het nieuwe brevetportaal (2023) exponentieel gestegen. Dit heeft een praktische reden, vroeger was het nutteloos om iemand die recht had op een beperkt en algemeen stuurbrevet deze beiden op papier te bezorgen. Dit is echter gewijzigd sinds de invoer van het digitale stuurbrevet, vanaf vorig jaar krijgt iedereen die recht heeft op een beperkt brevet dit ook effectief toegekend.

-Het aantal uitgereikte ICC-brevetten evenals het aantal geregistreerde pleziervaartuigen blijft de voorbij jaren dus vrij constant.