Gids voor de opening van de handel in de strijd tegen COVID-19 update 01.12.2020

door | 2 december 2020

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden.

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie publiceerde zopas een update van de ‘Gids voor opening van de handel’ – Hoe omgaan met uw klanten in de strijd tegen COVID-19 ?

Deze ‘Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID−19-virus tegen te gaan’ beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen detailhandelaars en zelfstandigen met hun klanten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

U kan deze gids hier integraal downloaden (PDF, 1 Mb)