Nieuwe systeem praktijktesten pleziervaart pas op 1 juli 2021

door | 20 november 2020

Het nieuwe systeem van praktijktesten pleziervaart zal pas ingaan op 1 juli 2021 (in plaats van op 1 januari 2021).
Wegens de corona-epidemie zijn meerdere activiteiten binnen de pleziervaart in 2020 tijdelijk belemmerd of opgeschort (bv. examens, lessen theorie en praktijk).
Via het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart heeft de sector de betrokken ministers verzocht uitstel te verlenen voor het nieuwe systeem van praktijktesten.
Intussen is er een principieel akkoord om deze datum uit te stellen naar 1 juli 2021. De nodige acties om dit uitstel een wettelijk kader te geven worden momenteel uitgevoerd. Tot 1 juli 2021 blijft dan het huidige systeem van dienstboekje of praktijkcursus bij een vaarschool van kracht.

Deze informatie is ook terug te vinden op de website van de FOD Mobiliteit.