Hoe vind ik mijn weg in de wereld van de octrooien?

door | 19 november 2018

In deze opleiding leer je octrooien lezen en ze opzoeken op het internet. Een patent (of octrooi) is namelijk openbaar beschikbaar. Dat geldt ook voor de patenten van jouw concurrenten!

Wanneer je op Espacenet-website in het veld ‘smart search’ de naam van een concurrent invult, krijg je een weergave van alle octrooien in zijn bezit.

Espacenet is een internationale octrooidatabank met meer dan 100 miljoen octrooidocumenten. Het is een zeer volledige databank die gratis geconsulteerd kan worden – een fantastische bron aan informatie! Je kan er nog veel meer terugvinden dan octrooien van concurrenten. Zo kan je nagaan in hoeverre octrooien nog geldig zijn, in welke landen,… en kan je op zoek gaan naar interessante technologieën.

Tijdens deze praktische opleiding leer je wat een octrooi juist is en hoe je werkt met Espacenet. Iedere deelnemer krijgt een computer toegewezen om al doende te leren. De cursus richt zich tot ondernemers die op zoek zijn naar een stevige basiskennis over octrooien.

Volgende topics komen aan bod in de opleiding:

Wat is het verschil tussen een octrooi en andere beschermingsvormen zoals merk, model, auteursrecht?
Wat zijn de voorwaarden tot goedkeuring van een octrooi?
Aanvraagprocedure
Kostprijs
Hoe lees ik een octrooi?
Hoe vind ik octrooien gemakkelijk  terug in Espacenet?
Praktische oefeningen om te leren werken met Espacenet

Praktisch
Prijs
De prijs is 75 euro. In deze prijs zit het gebruik van één computer per deelnemer, krijg je een exemplaar van ‘het patentboekje’ en een drankpauze.

Datum en locatie
Donderdag 13 december 2018
Syntra Berchem
Borsbeekbrug 32
2600 Berchem

Sprekers
Bjorn Kiekens en Hans Haagdorens (VLAIO)

INSCHRIJVEN