Welke impact heeft brexit voor jou?

door | 19 november 2018

Drijf jij en/of jouw zakenpartner(s) handel met het Verenigd Koninkrijk? Doe de brexit impact scan en ontdek de effecten voor jouw onderneming dankzij het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De brexit wordt op 29 maart 2019 een feit Op 29 maart wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) een land buiten de EU. Het VK is evenwel een belangrijke handelspartner van België.

Ben jij ondernemer en doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk? Of ben je dat van plan? Ook als je het niet verwacht, kan de brexit toch gevolgen hebben voor jouw onderneming. Je kan best onderzoeken wat de brexit voor jou kan betekenen.

Brexit-actieplan in de maak
Samen met Ierland zal in Vlaanderen een no-deal het hardst aankomen en potentieel 28.000 jobs in gevaar brengen. De Vlaamse Regering wil de bedrijven bijstaan in hun voorbereiding en bereidt hiertoe een brexit-actieplan voor. Met 2 miljoen extra middelen wil de Vlaamse Regering bedrijven bijstaan en adviseren bij de gevolgen van de brexit voor hun activiteiten.

Op deze website vind je maandelijks een rapportering met informatie over:

Algemene ontwikkelingen op de Europese scène
Verslagen van de Europese ministerraden met aandacht voor relevante EU-dossiers
Stand van zaken van omzettings- en inbreukdossiers (bijlage)
Doe de Brexit Impact Scan
Start nu al jouw voorbereiding en maak een inventarisatie van de mogelijke impact van de veranderingen op uw bedrijfsactiviteiten. Je krijgt hoe dan ook met nieuwe regels te maken. En het is verstandig om tijdig een plan op te stellen.

Ga uit van de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie, met douanetarieven en grenscontroles en het VK als niet-EU-land. Bekijk de gevolgen op productniveau voor in- en uitvoer, op niveau van jouw contracten, van intellectuele eigendom en van je personeelsbeleid.

Doe de Brexit Impact Scan ontwikkeld door de FOD Economie en krijg tips op maat.