Vlaamse Waterweg mag boetes uitschrijven

door | 18 april 2023

Ingevolge het Scheepvaartdecreet Artikel 4 en artikel 136 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om binnen haar taakomschrijving op te treden als bestuurlijke beboetingsinstantie. Deze beboetingsinstantie zal objectief, onafhankelijk en binnen de grenzen van de decretaal bepaalde strafmaat, de hoogte van de daadwerkelijk opgelegde boete bepalen.

Om verder invulling te geven aan de decretaal voorgeschreven minimale en maximale boetebedragen (zie – artikel 133, §2 Scheepvaartdecreet en artikel 51 Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving), zal er gebruik gemaakt worden van een boetecatalogus.
Deze is terug te vinden op www.visuris.be/Boetecatalogus.

De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze boetecatalogus goedgekeurd op 21/12/2022.