Mededeling van de Vlaamse Waterweg

door | 24 maart 2023

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de algemene scheepvaartreglementen die terug te vinden zijn op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze aanvullende reglementen goedgekeurd op 21 december 2022 en ze zijn in werking getreden op 12 maart 2023. Ze vervangen voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg de Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen van 1950 en de Algemene Tijdelijke Voorschriften van de waterweggebruiker die voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg heden niet meer van toepassing zijn.

– Aanvullende reglementen –

Bericht met betrekking tot vaarweg en verkeer, gepubliceerd door De Vlaamse Waterweg nv op 13/03/2023.  Geldig van 12/03/2023 tot en met 31/12/2023

Dit bericht geldt voor vaarweg Ringvaart om Gent, km 1,1 tot km 21,8

en voor vaarweg Boven-Schelde, km 27,3 tot km 77,6

en voor vaarweg Leie, km 0,0 tot Toeristische Leie, km 55,0

en voor vaarweg Grensleie, km 8,8 tot km 16,8

en voor vaarweg Kanaal Bossuit-Kortrijk, km 0,1 tot km 15,5

en voor vaarweg Kanaal Roeselare-Leie, km 0,0 tot km 16,6

en voor vaarweg Kanaal Ieper-IJzer, km 0,0 tot km 15,1

en voor vaarweg IJzer, km 0,0 tot km 43,8

en voor vaarweg Verbindingskanaal te Nieuwpoort, km 0,0 tot km 0,7

en voor vaarweg Kanaal Plassendale-Nieuwpoort, km 0,0 tot km 21,2

en voor vaarweg Lokanaal, km 0,0 tot km 14,4

en voor vaarweg Afleidingskanaal van de Leie, km 0,0 tot km 27,5

en voor vaarweg Kanaal Gent-Terneuzen, km 0,0 tot km 2,0

en voor vaarweg Boven-Zeeschelde, km 0,0 tot km 67,9

en voor vaarweg Zeekanaal Brussel-Schelde, km 7,7 tot km 34,8

en voor vaarweg Dender, km 17,4 tot km 65,6

en voor vaarweg Kanaal naar Charleroi, km 47,9 tot km 61,6

en voor vaarweg Rupel, km 0,0 tot km 11,7

en voor vaarweg Kanaal Leuven-Dijle, km 0,0 tot km 30,1

en voor vaarweg Netekanaal, km 0,0 tot Beneden-Nete, km 25,3

en voor vaarweg Kanaal Gent-Oostende, km 16,9 tot km 0,0

en voor vaarweg Kanaal Gent-Oostende, km 45,0 tot Verbindingskanaal Gent, km 0,0

en voor vaarweg Moervaart, km 0,0 tot km 13,7

en voor vaarweg Beneden-Durme, km 0,0 tot Boven-Durme, km 7,1

en voor vaarweg Albertkanaal, km 18,8 tot km 129,7

en voor vaarweg Kanaal Briegden-Neerharen, km 0,0 tot km 4,0

en voor vaarweg Zuid-Willemsvaart zuid, km 3,2 tot km 42,2

en voor vaarweg Zuid-Willemsvaart noord, km 42,4 tot km 47,1

en voor vaarweg Kanaal Bocholt-Herentals, km 0,0 tot km 52,6

en voor vaarweg Kanaal naar Beverlo, km 0,0 tot km 14,8

en voor vaarweg Kanaal Dessel-Kwaadmechelen, km 0,0 tot km 15,8

en voor vaarweg Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, km 0,0 tot km 63,1

en voor vaarweg Schelde-Rijnverbinding, km 0,0 tot km 5,2

en voor vaarweg Toeristische Leie, km 55,0 tot km 61,3

en voor vaarweg Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, km 0,0 tot km 18,8

en voor vaarweg Kanaal Gent-Oostende, km 45,0 tot km 62,5

en voor vaarweg Verbindingskanaal Gent, km 0,0 tot km 2,1

en voor vaarweg Houtdok, km 0,0 tot km 0,2

en voor vaarweg Handelsdok, km 0,1 tot km 1,2

en voor vaarweg Achterdok, km 0,1 tot km 0,6

en voor vaarweg De Pauwvertakking, km 0,0 tot km 0,3

en voor vaarweg Leie Doortocht Gent, km 61,4 tot km 67,4

en voor vaarweg Visserijvaart, km 0,0 tot km 1,5

en voor vaarweg Boven-Schelde, km 77,6 tot Boven-Schelde doortocht Gent, km 82,8

en voor vaarweg Muinkschelde, km 0,0 tot km 1,7

en voor vaarweg Reep, km 0,0 tot km 0,7

en voor vaarweg Ketelvaart, km 0,0 tot km 0,6

en voor vaarweg Beneden-Dijle, km 0,0 tot km 6,0

en voor vaarweg Boven-Dijle, km 0,0 tot km 21,9

en voor vaarweg Beneden-Durme, km 0,0 tot km 17,4


Aanvullende inlichtingen :

Voor alle vaarwegen in beheer van De Vlaamse Waterweg werden de Bijzondere reglementen en Algemene Tijdelijke voorschriften vervangen door de Aanvullende reglementen. Deze zijn in werking getreden op 12 maart 2023.
Meer informatie is terug te vinden op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering

Bron: FTM/BE/De Vlaamse Waterweg nv/2023/0528/01

 

Ter informatie:

Zowel het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) als de  aanvullende reglementen dienen aan boord van een bemand schip aanwezig te zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel in korte tijd kan geraadpleegd worden is eveneens toegestaan. De betreffende teksten kan u in pdf vorm downloaden op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering

Ook waar een apart reglement van toepassing is dient een exemplaar aan boord beschikbaar te zijn.