Nu ook waterwegvergunning verplicht voor boten van minder dan 6 meter met motor

door | 10 april 2024

Er werd een nieuw besluit rond de waterwegenvergunning goedgekeurd, dit besluit regelt de tarieven en de digitale vorm van de waterwegenvergunning.
De vrijstellingen, de handhaving, het toepassingsgebied e.d. zijn geregeld in het Scheepvaartdecreet.

Wat is er veranderd?

Álle gemotoriseerde vaartuigen die varen op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest of die gemeerd zijn op een ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest moeten beschikken over een geldige waterwegenvergunning. Niet gemotoriseerde vaartuigen hoeven geen waterwegenvergunning te hebben.

Bijgevolg is één van de grootste aanpassingen dat gemotoriseerde schepen die minder lang zijn dan 6m en trager varen dan 20km/h ook steeds in het bezit moeten zijn van een waterwegenvergunning.