In blijde verwachting… Prinses Elisabeth eiland op de Noordzee

door | 22 maart 2024

Binnenkort (april 2024) start hoogspanningsnetbeheerder Elia met de bouw van het Prinses Elisabeth Eiland in het Belgisch deel van de Noordzee.

Eerstdaags zullen boeien uitgezet worden om de werkzone af te bakenen. Deze werkzone zal meegedeeld worden in de berichten aan zeevarenden.

 Dit kunstmatig energie-eiland is een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Noordzee. Het verbindt de toekomstige windmolenparken van de Prinses Elisabeth Zone met het vasteland en legt nieuwe verbindingen met het buitenland.

Het energie-eiland wordt centraal in de Prinses Elisabeth windzone gebouwd, op ongeveer 45 km van de Belgische kust. De bouw van het eiland zal meerdere jaren duren. De werkzone rond het eiland is afgebakend door 4 kardinaal boeien (ELI-N, ELI-E, ELI-S en ELI-W).

De werkzone moet worden vermeden en de instructies van het MRCC opgevolgd, zodat de werkzaamheden veilig kunnen plaatsvinden.

Varen tussen werkzaamheden en tussen de windmolenparken kunnen hoge boetes (vanaf 160 EUR) opleveren.

De coördinaten van de boeien die de werkzone zullen afbakenen (UTM31N-WGS84):

Name Latitude Longitude
Cardinal Buoy-ELI-N 51° 32,534′ N 02° 29,693′ E
Cardinal Buoy-ELI-E 51° 31,818′ N 02° 31,210′ E
Cardinal Buoy-ELI-W 51° 31,588′ N 02° 28,546′ E
Cardinal Buoy-ELI-S 51° 30,871′ N 02° 30,063′ E