Auteursarchief: Rudy Vanderween

Belgische Pleziervaart Brevetten

De Belgische pleziervaart brevetten zijn: – Beperkt Stuurbrevet – Algemeen Stuurbrevet – Brevet Yachtman – Brevet Yachtnavigator – Radarbrevet Alle informatie betreffende deze brevetten zijn ter vinden op de  website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit  “www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart“  onder de afdeling Bestuurder/Overzicht brevetten.   Aanvraag De aanvraag van de Belgische pleziervaart brevetten gebeurt vanaf 02 mei 2023… Lees meer »

ICC – International Certificate for Operators of Pleasure Crafts

Het ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Crafts) is een internationaal vaarbewijs erkend in de meeste Europese  landen. Het is geen vervanging van de Belgische pleziervaart brevetten. Het  is enkel bruikbaar in het buitenland. De informatie betreffende het ICC brevet  zijn te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit Vervoer “www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart“  onder… Lees meer »

Vlaamse Waterweg mag boetes uitschrijven

Ingevolge het Scheepvaartdecreet Artikel 4 en artikel 136 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om binnen haar taakomschrijving op te treden als bestuurlijke beboetingsinstantie. Deze beboetingsinstantie zal objectief, onafhankelijk en binnen de grenzen van de decretaal bepaalde strafmaat, de hoogte van de daadwerkelijk opgelegde boete bepalen. Om verder invulling te geven aan de decretaal… Lees meer »

Mededeling van de Vlaamse Waterweg

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de algemene scheepvaartreglementen die terug te vinden zijn op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze aanvullende reglementen goedgekeurd op 21 december… Lees meer »

Uitnodiging voor de STATEN-GENERAAL 
Waterrecreatie, Watersport en Watertoerisme
in Vlaanderen

Uitnodiging voor de STATEN-GENERAAL  Waterrecreatie, Watersport en Watertoerisme in Vlaanderen Gent, Sint-Pietersabdij – 23 maart 2023 om 15 u. Iedereen ‘verbonden door water’ is van harte uitgenodigd om na twee stille jaren de draad weer op te nemen en vrienden en collega’s in een ontspannen sfeer te ontmoeten. NautiV, de Vereniging van Vlaamse Nautische Bedrijven, slaat… Lees meer »

Droogtecommissie heft waterbesparende maatregelen voor pleziervaart op

Goed nieuws voor wie nog onderweg is naar zijn thuishaven. Sinds 22/08/2022 werd de pleziervaart enkel nog samen geschut met de beroepsvaart en dit omwille van de voorgaande droge zomer en de lage waterbeschikbaarheid. Door de neerslag van afgelopen periode heeft de droogtecommissie geadviseerd om deze maatregel niet langer aan te houden. Vanaf 17/09/2022 kan… Lees meer »

Droogtecommissie – waterbesparende maatregel

Ten gevolge van het droge voorjaar (maart en april) en de droge en warme zomer zijn de afvoeren  van de Vlaamse waterwegen zeer laag.  De neerslag van de voorbije dagen en de komende dagen zal daarenboven niet zorgen voor een significant herstel van de watervoorraden. Om zo goed mogelijk om te gaan met de beschikbare… Lees meer »

Vraag Vlaams Beschermingsmechanisme 5 aan !

Deze premie steunt ondernemers met een forse omzetdaling tussen 1/02/2021 tot 28/02/2021. De deadline voor aanvragen is donderdag 15 april 2021. Dit werd vandaag aangekondigd voor VLAIO in haar nieuwsbrief. Meer info en aanvraagformulier via: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-5

Vraag ‘Vlaams Beschermingsmechanisme 4’ aan vóór 15 maart

Ondernemers die tussen 1/01/2021 en 31/01/2021 te kampen hadden met een omzetdaling van minstens 60% door de coronamaatregelen, kunnen vanaf 16 februari 2021 ook voor deze periode het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen. De Vlaamse Regering heeft deze steunmaatregel ook verder verlengd tot eind april 2021. Vraag uw steun aan via: www.vlaio.be/nl/nieuws/vraag-vlaams-beschermingsmechanisme-4-aan-voor-15-maart

Infovergadering erkenning praktijktestcentra

Van het secretariaat Brevetten Pleziervaart ontvingen we volgende uitnodiging: Op woensdag 10 februari om 13u wordt een Teams-infovergadering georganiseerd in functie van de erkenning van de praktijktestcentra. Deze infosessie is gericht aan kandidaat-praktijktestcentra. Geïnteresseerden worden gevraagd, om uiterlijk 29 januari, hun deelname aan deze infovergadering te willen bevestigen (op het emailadres anita.goethals@mobilit.fgov.be) met vermelding van… Lees meer »