Auteursarchief: Rudy Vanderween

Pleziervaart lanceert nieuwe mobiele app PleasureBoating

Met de nieuwe app Pleasure Boating van DG Scheepvaart en de FOD Mobiliteit en Vervoer kunnen pleziervaarders alle informatie over hun brevetten, vaartuigen en reizen binnen België (inclusief de Belgische Noordzee) in een handomdraai raadplegen. Alle informatie om veilig het water op te gaan is er in terug te vindenvanaf vandaag terug te vinden. De… Lees meer »

Getijdensluizen tijdens droogteperiodes

Mededeling van de Vlaamse Waterweg nv Ter uitvoering van het actiepunt 2023-02-01-AP-06 “Uitzoeken of het mogelijk is meer aandacht te hebben voor de getijdensluizen tijdens droogteperiodes” wil ik u informeren over het volgende : Indien De Vlaamse Waterweg ten gevolge van aanhoudende droogte genoodzaakt wordt om, conform het “Reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste”… Lees meer »

Waterrecreatie stevig in de lift!

15 % nieuwkomers… boot krijgt ’terras’-functie Het gaat goed met de recreatieve watersport in Nederland. Sinds Corona zit de verhuur en verkoop van boten stevig in de lift. Steeds meer Nederlanders hebben de watersport ontdekt. En wanneer het in Nederland regent, zou het dan niet druppelen in ons land? Een en ander blijkt uit  cijfers… Lees meer »

16/06 – Algemene Vergadering van NautiV vzw

Beste NautiV-leden Gelieve hieronder de uitnodiging te willen vinden voor de Algemene Vergadering van NAUTIV vzw op vrijdag 16 juni 2023 te Baasrode(Scheepvaartmuseum). Naast het officiële gedeelte is er ook een namiddag- en avondprogramma voorzien. Alle info vindt u hieronder terug! We kijken uit naar uw inschrijving! Bevestig uw aanwezigheid met een mailtje aan secretaris@nautiv.be… Lees meer »

Belgische Pleziervaart Brevetten

De Belgische pleziervaart brevetten zijn: – Beperkt Stuurbrevet – Algemeen Stuurbrevet – Brevet Yachtman – Brevet Yachtnavigator – Radarbrevet Alle informatie betreffende deze brevetten zijn ter vinden op de  website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit  “www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart“  onder de afdeling Bestuurder/Overzicht brevetten.   Aanvraag De aanvraag van de Belgische pleziervaart brevetten gebeurt vanaf 02 mei 2023… Lees meer »

ICC – International Certificate for Operators of Pleasure Crafts

Het ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Crafts) is een internationaal vaarbewijs erkend in de meeste Europese  landen. Het is geen vervanging van de Belgische pleziervaart brevetten. Het  is enkel bruikbaar in het buitenland. De informatie betreffende het ICC brevet  zijn te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit Vervoer “www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart“  onder… Lees meer »

Vlaamse Waterweg mag boetes uitschrijven

Ingevolge het Scheepvaartdecreet Artikel 4 en artikel 136 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om binnen haar taakomschrijving op te treden als bestuurlijke beboetingsinstantie. Deze beboetingsinstantie zal objectief, onafhankelijk en binnen de grenzen van de decretaal bepaalde strafmaat, de hoogte van de daadwerkelijk opgelegde boete bepalen. Om verder invulling te geven aan de decretaal… Lees meer »

Mededeling van de Vlaamse Waterweg

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de algemene scheepvaartreglementen die terug te vinden zijn op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze aanvullende reglementen goedgekeurd op 21 december… Lees meer »

Uitnodiging voor de STATEN-GENERAAL 
Waterrecreatie, Watersport en Watertoerisme
in Vlaanderen

Uitnodiging voor de STATEN-GENERAAL  Waterrecreatie, Watersport en Watertoerisme in Vlaanderen Gent, Sint-Pietersabdij – 23 maart 2023 om 15 u. Iedereen ‘verbonden door water’ is van harte uitgenodigd om na twee stille jaren de draad weer op te nemen en vrienden en collega’s in een ontspannen sfeer te ontmoeten. NautiV, de Vereniging van Vlaamse Nautische Bedrijven, slaat… Lees meer »

Droogtecommissie heft waterbesparende maatregelen voor pleziervaart op

Goed nieuws voor wie nog onderweg is naar zijn thuishaven. Sinds 22/08/2022 werd de pleziervaart enkel nog samen geschut met de beroepsvaart en dit omwille van de voorgaande droge zomer en de lage waterbeschikbaarheid. Door de neerslag van afgelopen periode heeft de droogtecommissie geadviseerd om deze maatregel niet langer aan te houden. Vanaf 17/09/2022 kan… Lees meer »

Droogtecommissie – waterbesparende maatregel

Ten gevolge van het droge voorjaar (maart en april) en de droge en warme zomer zijn de afvoeren  van de Vlaamse waterwegen zeer laag.  De neerslag van de voorbije dagen en de komende dagen zal daarenboven niet zorgen voor een significant herstel van de watervoorraden. Om zo goed mogelijk om te gaan met de beschikbare… Lees meer »