EBI ondersteunt eco-transitieplan van Europese Unie

door | 8 februari 2024

Het EU-transitieplan voor het mobiliteitsecosysteem erkent het strategische belang van de pleziervaartindustrie en ondersteunt de belangrijkste uitdagingen in de groene en digitale transitie van de sector. Het richt zich op de levering van alternatieve brandstoffen, recycling van afgedankte boten en het belang van een alomvattende levenscyclusbenadering.

European Boating Industry (EBI) verwelkomt het Transitiepad voor het Europese industriële mobiliteitsecosysteem dat door de Europese Commissie is gepubliceerd. Het is het resultaat van een twee jaar durend proces tussen belanghebbenden uit de industrie en beleidsmakers, waaronder EBI, dat de uitdagingen, kansen en acties identificeerde die nodig zijn om tot de groene en digitale overgang leiden. Het benadrukt het strategische belang van de watersportindustrie door te stellen dat “het bouwen, onderhouden en opknappen van pleziervaartuigen ook een sector is waarin de EU wereldwijd toonaangevend is, met een productie die in Europa is gebleven en gegroeid”.

Oplaadinfrastructuur

Om de sector te ondersteunen bij de groene overgang, wordt het belang benadrukt van “de levering van alternatieve brandstoffen en oplaadinfrastructuur […] in plezierhavens (jachthavens) ter ondersteuning van het koolstofvrij maken van zowel de bestaande vloot als toekomstige boten die op de markt komen”.

Recycling

Een ander belangrijk element in het overgangstraject is de recycling van boten aan het einde van hun levenscyclus en de noodzaak om het Europese stappenplan voor boten aan het einde van hun levenscyclus, dat in 2023 wordt gelanceerd, uit te voeren. Om een allesomvattende benadering van duurzaamheid te garanderen, moet de levenscyclusbenadering van ontwerp tot recycling centraal staan bij de productie.

Levenscyclus

Philip Easthill, secretaris-generaal van het EBI: “De opname van de pleziervaartindustrie in het overgangspad is een beslissende stap. Het laat zien dat onze sector wordt erkend als een belangrijk onderdeel van de maritieme industrie in Europa. EBI zal nauw blijven samenwerken met beleidsmakers en belanghebbenden om te komen tot een sterke strategie voor de maritieme industrie in de EU en zal zich blijven richten op maatregelen die de milieueffecten gedurende de hele levenscyclus effectief verminderen.”