Sint-Jorissluis Nieuwpoort weer opgewassen tegen hoge windsnelheden

door | 15 maart 2024

De maatregelen die de Vlaamse Waterweg  vorig jaar diende in moeten voeren, namelijk het stremmen van de Sint Jorissluis bij hogere windsnelheden, zijn vanaf heden opgeheven. De sluis kan weer als voordien ingezet worden.

Vorig jaar bleek na controles aan de Sint-Jorissluis te Nieuwpoort dat bij hogere windsnelheden het gebruik van de sluis onderbroken diende te worden. Hogere windsnelheden werden op dat ogenblik gedefinieerd als: vanaf 6 beaufort gemiddeld, gemeten aan de havengeul in Nieuwpoort, zoals af te lezen op Meetnet Vlaamse Banken.

Vanaf 6 beaufort was de sluis dus gestremd, maar nu zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd en behoort deze beperking tot het verleden.